- Срокът за предявяване на иска по чл.62, ал.4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

- АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

- Подпомага, консултира и съдейства на пострадали при Пътно-транспортни произшествия лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

- ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Защита от домашно насилие

- Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане на издръжка

- Брачен и предбрачен договор

- Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни, Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица.

- Вещни дела, Имуществени дела, Делби, Наследствени дела, договори, нотариални сделки

- Събиране на вземания и представителство по изпълнителни дела

- Недвижими имоти - купува, продава, наема, отдава

- ВАЖНО!!!ОБЖАЛВАМЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ФИШОВЕ ДО 50лв.

- ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!!!

- ИЗ БИТИЕТО НА ЕДИН АДВОКАТ

- С КАДАСТРАЛНА СКИЦА ВЕЧЕ СЕ СНАБДЯВАМЕ И В КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА ПРИ СДЕЛКА!!!

ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Защита от домашно насилие

 

Адвокатска кантора "Елисавета Иванова" може да ви съдейства във връзка със защита от домашно насилие . 

 
Същност на домашното насилие - Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

 

 

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

 

 

 

Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от: 

 

1. съпруг или бивш съпруг;

 

2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;  

 

3. лице, от което има дете;  

 

4. възходящ;  

 

5. низходящ;  

 

6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;

 

7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;  

 

8. настойник, попечител или приемен родител;  

 

9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;  

 

10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.  

 

 

Ако  дори едно от  изброените неща  се случва с Вас,  може да се говори за насилие:

 

 

-Ако някога сте били удряни, наранявани физически или заплашвани с нараняване от  партньора ви или някое от изброените по-горе лица, когато същите са били ядосани, вие сте били жертва на домашно насилие. Дори заплахи, които не са свързани с физическо насилие, са знак за проблем;  

 

-Ако партньорът ви или някое от изброените по-горе лица чупи или хвърля предмети, когато е ядосан, той е агресивен към вас;  

 

-Ако често ви обиждат или ви крещят, вие сте жертва на словесно насилие; 

-Запитайте се дали се страхувате да се приберете вкъщи, защото може да бъдете наранени. Ако отговорът е „Да”, имате проблем.

 

 

Ако  Вашият приятел, партньор или нкое от изброените по-горе лица:
 

-Ви крещи, обижда Ви, оскърбява Ви или Ви удря;  

 

-Отнася се с Вас като  с предмет, който му принадлежи;  

 

-Постоянно Ви контролира, заповядва Ви, взима еднолично всички решения,  не се съобразява с Вас  и  не се интересува от Вашето мнение;

 

-Държи се жестоко с Вас, лесно губи контрол, хвали се с това, че се държи лошо и с другите;  

 

-Налага сексуални отношения против Вашето желание  и Ви  заплашва;  

 

-Опитва се да Ви манипулира, да Ви изнудва: " Ако ти наистина ме обичаш, ще …";

-Употребява наркотици и алкохол и склонява и Вас  да ги употребявате;  

 

-Счита, че  Вие сте длъжна винаги да отстъпвате и да бъдете “послушна“.

 

 

Обърнете се за помощ, защото сте застрашени!!! 

 

Име:
*E-mail адрес:
Моля, въведете коректен мейл за връзка!
*Запитване:
Security Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах