- Срокът за предявяване на иска по чл.62, ал.4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

- АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

- Подпомага, консултира и съдейства на пострадали при Пътно-транспортни произшествия лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

- ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Защита от домашно насилие

- Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане на издръжка

- Брачен и предбрачен договор

- Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни, Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица.

- Вещни дела, Имуществени дела, Делби, Наследствени дела, договори, нотариални сделки

- НАКАЗАТЕЛНИ и ПТП дела, защита при арест и мярка за неотклонение, обжалване наказателни постановления, защита пред полицията

- Обжалване на наказателни постановления, издадени от КАТ, РИОКОЗ и др.

- РЕГИСТРАЦИЯ, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, сдружения, фондации, промени, прекратяване, актуални състояния, абонаментно правно обслужване на фирми, ниски цени

- Събиране на вземания и представителство по изпълнителни дела

- Управление на етажна собственост

- Недвижими имоти - купува, продава, наема, отдава

- ВАЖНО!!!ОБЖАЛВАМЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ФИШОВЕ ДО 50лв.

- ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!!!

- ИЗ БИТИЕТО НА ЕДИН АДВОКАТ

- С КАДАСТРАЛНА СКИЦА ВЕЧЕ СЕ СНАБДЯВАМЕ И В КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА ПРИ СДЕЛКА!!!

Вещни дела, Имуществени дела, Делби, Наследствени дела, договори, нотариални сделки

 


Адвокатска кантора ”Елисавета Иванова” осъществява съдействие и процесуално представителство по следните видове искове и  дела:

-Съдебна защита на правото на собственост;

-Владелчески искове;

-Доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;

-Защита на собственик срещу ползвател при застрашаване или увреждане на вещта - чл.61 от ЗС; 

-Иск за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот, продаден в нарушение на чл.33 от ЗС;

-Иск за определяне на граници на недвижими имоти - чл.109а от ЗС; 

-Иск за решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи - чл.32, ал.2 от ЗС;

-Искове за необходими разноски и подобрения на чужд недвижим имот; Обезщетяване на неползващия съсобственик - чл.31 от ЗС;

-Уреждане на спорове при приращения, присъединяване, преработка и намиране на вещи;

-Отмяна на решение на Общото събрание на Етажна собственост за изваждане на собственик - чл.46 от ЗС;

-Иск за възстановяване на запазена част от наследство; Оспорване действителност на завещание по съдебен ред;

-Съставяне на нотариално  или   саморъчно завещание;

-Отказ от наследство;

-Нотариални сделки и представителство пред Нотариус;

-Всички видове облигационни искове.

 

 

Име:
*E-mail адрес:
Моля, въведете коректен мейл за връзка!
*Запитване:
Security Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах