- Срокът за предявяване на иска по чл.62, ал.4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

- АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

- Подпомага, консултира и съдейства на пострадали при Пътно-транспортни произшествия лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

- ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Защита от домашно насилие

- Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане на издръжка

- Брачен и предбрачен договор

- Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни, Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица.

- Вещни дела, Имуществени дела, Делби, Наследствени дела, договори, нотариални сделки

- НАКАЗАТЕЛНИ и ПТП дела, защита при арест и мярка за неотклонение, обжалване наказателни постановления, защита пред полицията

- Обжалване на наказателни постановления, издадени от КАТ, РИОКОЗ и др.

- РЕГИСТРАЦИЯ, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, сдружения, фондации, промени, прекратяване, актуални състояния, абонаментно правно обслужване на фирми, ниски цени

- Събиране на вземания и представителство по изпълнителни дела

- Управление на етажна собственост

- Недвижими имоти - купува, продава, наема, отдава

- ВАЖНО!!!ОБЖАЛВАМЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ФИШОВЕ ДО 50лв.

- ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!!!

- ИЗ БИТИЕТО НА ЕДИН АДВОКАТ

- С КАДАСТРАЛНА СКИЦА ВЕЧЕ СЕ СНАБДЯВАМЕ И В КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА ПРИ СДЕЛКА!!!

НАКАЗАТЕЛНИ и ПТП дела, защита при арест и мярка за неотклонение, обжалване наказателни постановления, защита пред полицията

 

 

Адвокатска Кантора „Елисавета Иванова“ осъществява правна защита и съдействие в следните случаи:

-при наличие на данни, че срещу клиента ще бъде образувано наказателно производство;

-защита на клиент, пострадал от престъпление или противоправни действия на физически лица или органи на държавната власт;

-Защита на клиента при образуване на досъдебно производство срещу него от разследващи органи – прокурор, следовател и разследващ полицай;

-Защита и представителство пред съда във  връзка с мерките за неотклонение, взети от органите на досъдебното производство;

-Защита срещу незаконосъобразни действия на разследващите органи в хода на досъдебното производство;

-Съдействие при събиране на доказателства в  полза на клиента от момента на образуването му до приключването му с обвинителен акт на прокурора;

-Процесуално представителство на пострадали от престъпления в досъдебното производство в качеството им на частни обвинители или граждански ищци;

-Процесуално представителство и защита на клиента в триинстанционното съдебно производство;

-Ще бъда до клиента си от момента, в който бъде образувано съдебно производство срещу него до приключването му с влязла в сила присъда, с която ще бъде признат за невинен или виновен;

-По  време на процеса ще следя и се боря за спазването на всички законови права на клиента, за събирането на всички доказателства в негова полза, както ме задължава Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за адвокатурата и високата ми професионална етика;

-Съдействие и представителство пред органите на прокуратурата, МВР и Министерство на правосъдието във връзка с привеждане на присъдата в изпълнение;

-Представителство  пред Администрацията на затворите и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при МП, във връзка с пълното спазване на законните права на клиента, каквито той има, съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража;

-Когато става дума за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия помагам и консултирам пострадалият да може да бъде инициатор на процеса и да заведе наказателно дело от частен характер;

-Защита на обвинени по дела от частен характер /дела от частен характер са обида, клевета, лека телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или от роднини. В този случай не се извършва досъдебно производство;

-Защита и съдействие при получаване на обещетения по "Закона за отговорността на държавата и общините за вреди"

 

 

 

 

 

 

Име:
*E-mail адрес:
Моля, въведете коректен мейл за връзка!
*Запитване:
Security Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах