- Срокът за предявяване на иска по чл.62, ал.4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

- АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

- Подпомага, консултира и съдейства на пострадали при Пътно-транспортни произшествия лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

- ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Защита от домашно насилие

- Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане на издръжка

- Брачен и предбрачен договор

- Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни, Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица.

- Вещни дела, Имуществени дела, Делби, Наследствени дела, договори, нотариални сделки

- НАКАЗАТЕЛНИ и ПТП дела, защита при арест и мярка за неотклонение, обжалване наказателни постановления, защита пред полицията

- Обжалване на наказателни постановления, издадени от КАТ, РИОКОЗ и др.

- РЕГИСТРАЦИЯ, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, сдружения, фондации, промени, прекратяване, актуални състояния, абонаментно правно обслужване на фирми, ниски цени

- Събиране на вземания и представителство по изпълнителни дела

- Управление на етажна собственост

- Недвижими имоти - купува, продава, наема, отдава

- ВАЖНО!!!ОБЖАЛВАМЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ФИШОВЕ ДО 50лв.

- ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!!!

- ИЗ БИТИЕТО НА ЕДИН АДВОКАТ

- С КАДАСТРАЛНА СКИЦА ВЕЧЕ СЕ СНАБДЯВАМЕ И В КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА ПРИ СДЕЛКА!!!

Трудово право

 

 


Адвокатска Кантора „Елисавета Иванова“ осъществява правна защита и съдействие по следните трудово-правни искове и дела:
 

 

 

-Иск за дължими трудови възнаграждения;

-Иск за реализиране на пълната имуществена отговорност на работника или служителя по съдебен ред - чл. 211 от КТ;

-Искова защита на работника или служителя срещу недопускане до работа и временно отстраняване от работа;

-Искова защита при трудова злополука и професионална болест;

-Искови претенции по договорите за професионална квалификация;

-Обявяване на трудовия договор за недействителен;

-Оспорване законността на наложени дисциплинарни наказания по съдебен ред;

-Оспорване законността на уволнението по съдебен ред;

-Осъдителни искове за незаконно задържане на трудовата книжка и отказ за издаване или несвоевременно издаване на необходими документи или вписване на неверни данни в тях;

-Реализиране на имуществената отговорност на отчетниците по съдебен ред;

-Реализиране на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя по съдебен ред;

-Съдебна защита на правата на представителите на работниците и служителите;

-Трудовите спорове и правоприемството по отношение на работодателя - чл. 123 и чл. 123а от КТ.

 

 

Име:
*E-mail адрес:
Моля, въведете коректен мейл за връзка!
*Запитване:
Security Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах