- Срокът за предявяване на иска по чл.62, ал.4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

- АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

- Подпомага, консултира и съдейства на пострадали при Пътно-транспортни произшествия лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

- ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Защита от домашно насилие

- Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане на издръжка

- Брачен и предбрачен договор

- Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни, Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица.

- Вещни дела, Имуществени дела, Делби, Наследствени дела, договори, нотариални сделки

- Събиране на вземания и представителство по изпълнителни дела

- Недвижими имоти - купува, продава, наема, отдава

- ВАЖНО!!!ОБЖАЛВАМЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ФИШОВЕ ДО 50лв.

- ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!!!

- ИЗ БИТИЕТО НА ЕДИН АДВОКАТ

- С КАДАСТРАЛНА СКИЦА ВЕЧЕ СЕ СНАБДЯВАМЕ И В КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА ПРИ СДЕЛКА!!!

Гражданско право


Адвокатска Кантора „Елисавета Иванова“ осъществява правна защита и съдействие в следните случаи:

 

Правни консултации по гражданско-правни въпроси:  

 

-Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;

Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;

- Развод, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.);

- Оспорване на бащинство и установяване на бащинство;

- Осиновяване;

- Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна;

- Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;

 

Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус; 

- Изготвяне на договори; 

 

Консултации и представителство по вещноправни и облигационни казуси;

 

 

 

Име:
*E-mail адрес:
Моля, въведете коректен мейл за връзка!
*Запитване:
Security Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах