- Срокът за предявяване на иска по чл.62, ал.4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

- АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

- Подпомага, консултира и съдейства на пострадали при Пътно-транспортни произшествия лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

- ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Защита от домашно насилие

- Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане на издръжка

- Брачен и предбрачен договор

- Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни, Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица.

- Вещни дела, Имуществени дела, Делби, Наследствени дела, договори, нотариални сделки

- Събиране на вземания и представителство по изпълнителни дела

- Недвижими имоти - купува, продава, наема, отдава

- ВАЖНО!!!ОБЖАЛВАМЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ФИШОВЕ ДО 50лв.

- ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!!!

- ИЗ БИТИЕТО НА ЕДИН АДВОКАТ

- С КАДАСТРАЛНА СКИЦА ВЕЧЕ СЕ СНАБДЯВАМЕ И В КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА ПРИ СДЕЛКА!!!

Същност на професията адвокат

 

Адвокат (Advocatus) може да бъде само дееспособно лице, със завършено висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, което е положило клетва и е вписано в регистъра на адвокатската колегия.

 

Адвокатът е борец, воин (Advocatus miles), който следва да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.

 

Адвокат Ви е необходим винаги когато имате проблем от семейно - правно естество, а именно: желаете да прекратите своя брак, имате нужда от издръжка за Вашето дете, имате желание да сключите брачен или предбрачен договор или се колебаете как да постъпите. Към адвокат следва да се насочите, когато желаете да Ви бъдат предоставени родителските права над детето, искате да го изведете извън пределите на Република България, а нямате подписано съгласие от другия родител, желаете да извършите разпореждане с имущество на малолетно или непълнолетно дете или имате нужда от съдействие при осиновяване, установяване или оспорване на произход.

 

Адвокат ще Ви помогне винаги, когато следва да защитите своето право на собственост, да браните своето владение, желаете да извършите доброволна или съдебна делба на движими или недвижими вещи /имоти/ или следва да предявите иск за обезщетение срещу ползващия  съсобственик. Винаги когато желаете да продадете, дарите, замените  или закупите недвижим имот, или желаете да сключите друт вид нотариална сделка е желателно да потърсите съдействие от адвокат. Той ще набави необходимите книжа, ще се запознае с историята на имота в детайли, ще изготви необходимите документи и ще Ви придружава по време на нотариалното изповядване на сделката.

 

Адвокат ще Ви е нужен непременно, ако сте жертва на домашно насилие или сте пострадало при пътно-транспортно произшествие лице. Ако нещо от гореизброените се е случило с Вас, следва да потърсите помощ и съдействие от адвокат, който ще извърши правилните правни действия и ще Ви насочи кам правилното поведение на пострадало лице.

Адвокатската професия е разнообразна и всеобхватна и в никакъв случай не може да бъде описана така, че да обхваща всички възможни случаи на необходимост от адвокат, но достатъчно е когато са описани случаите, в които е необходим най-често.
ВАЖНО: Винаги, когато Вашите права и законни интереси са нарушени или застрашени, се обръщайте към Адвокат.
 
 

Име:
*E-mail адрес:
Моля, въведете коректен мейл за връзка!
*Запитване:
Security Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах